previous arrow
next arrow
Slider

ĐƠN HÀNG GIA CÔNG CƠ KHÍ

Công việc Gia công cơ khí
Địa điểm làm việc Chiba
Thu nhập  33.000.000 VNĐ
Dự kiến phỏng vấn T6/ 2022

Liên hệ tư vấn
0911 336 986

ĐƠN HÀNG SƠN KIM LOẠI

Công việc Sơn kim loại
Địa điểm làm việc Tochigi
Tiền lương cơ bản 33,000,000 VNĐ/tháng
Dự kiến phỏng vấn T5/ 2022

Liên hệ tư vấn
0911 336 986

ĐƠN HÀNG DỆT, NHUỘM

Công việc Dệt, nhuộm
Địa điểm làm việc Đào Viên
Thu nhập  25,000 đài tệ
Dự kiến phỏng vấn T8/ 2022

Liên hệ tư vấn
0911 336 986

ĐƠN HÀNG GIA CÔNG KÉO CẮT TÓC

Công việc Kéo cắt tóc
Địa điểm làm việc TP Tân Bắc
Thu nhập  25,000 đài tệ
Dự kiến phỏng vấn T8/ 2022

Liên hệ tư vấn
0911 336 986

ĐƠN HÀNG HÀN TIG – HUNGARY

Công việc Hàn
Địa điểm làm việc Hungary
Thu nhập  1500$
Dự kiến phỏng vấn T8/ 2022

Liên hệ tư vấn
0911 336 986

ĐƠN HÀNG HÀN LÀM VIỆC TẠI BỒ ĐÀO NHA !

Công việc Hàn hồ quang điện
Địa điểm làm việc Bồ Đào Nha
Lương cơ bản 775€/1 tháng
Dự kiến phỏng vấn T2 / 2021

Liên hệ tư vấn
0911 336 986

Giới thiệu

对不起,此内容只适用于越南文美式英文

0001
ĐKKD 2020