Đơn hàng các nước Châu Âu

Hiển thị tất cả 5 kết quả

Công việc Hàn hồ quang điện
Nơi làm việc Bồ Đào Nha
Thu nhập 775€/1 tháng
Phỏng vấn 02/2021
Công việc Làm bếp
Nơi làm việc Đức
Thu nhập 2000€/1 tháng
Phỏng vấn 02/2021
Công việc Nông nghiệp, nông trại
Nơi làm việc Bồ Đào Nha
Thu nhập Từ 23,5 – 32,5 triệu
Phỏng vấn 07/2019
Công việc Lao động phổ thông
Nơi làm việc Ả rập- xê út
Thu nhập Tùy theo đơn hàng
Phỏng vấn 06/2019
Công việc Đầu bếp, bồi bàn
Nơi làm việc RUMANI
Thu nhập 500 - 700 USD
Phỏng vấn Khi chốt đủ form
Gọi ngay: 0913.572.895
office@tamico.com.vn Zalo: Lê Mai An