TRANG AN人材派遣及び投資株式会社

私たちは、両国の発展を担うベトナム人財を教育・育成し、優秀な労働力を必要とする日本企業にその人財を提供します。

map1

TRANG AN人材派遣及び投資株式会社

私たちは、両国の発展を担うベトナム人財を教育・育成し、優秀な労働力を必要とする日本企業にその人財を提供します。

会社概要

会社名

Trang an 人材派遣及び投資(株)

設立

2016 – 06 – 06

登記番号
ハノイ市計画投資局認可

0107109955

資本金

6.000.000.000 VNĐ

従業員数

30名

事業内容
• + ベトナム人材教育・研修事業
• + ベトナム技能研修生派遣事業

• + ベトナム人技術者・高度人材紹介

本社所在地
Ha Noi市、Hoang Mai区、Dai Kim町、Dang Xuan Bang通り、18/56番地

電話: +(84)24 2023 0999

日本語センター

Hanoi市、Ba Dinh区、Lang Ha通り、28/81

支社
Hanoi市、Ha Dong区、Van Phuc町、Van Phuc都市区、14-LK8
Ho Chi Minh市、Hoc Mon区、Trung Chanh町、Trung Chanh 2村、Song Hanh通り、190/2

Thanh Hoa市、Dong Linh町、639計画敷地、41番

Bài viết liên quan

Tamico thông báo mở trở lại thị trường Bồ Đào Nha

申し訳ありません、このコンテンツはただ今 ベトナム語 のみで...

TAMICO chính thức triển khai VISA đặc định làm việc tại Nhật Bản

申し訳ありません、このコンテンツはただ今 ベトナム語 のみで...

Hungary lựa chọn lý tưởng khi xuất khẩu lao động Châu Âu-2020

申し訳ありません、このコンテンツはただ今 ベトナム語 のみで...

TẤT NIÊN CUỐI NĂM CỦA ĐẠI GIA ĐÌNH TAMICO !

申し訳ありません、このコンテンツはただ今 ベトナム語 のみで...

0911 336 986

ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH