Tuyển kỹ sư làm việc tại Nhật Bản

对不起,此内容只适用于越南文,美式英文和日文。

Tuyển trưởng phòng nghiệp vụ tiếng Nhật

对不起,此内容只适用于越南文,美式英文和日文。

Tuyển nhân viên thị trường làm việc tại Hà Nội và các tỉnh.

对不起,此内容只适用于越南文,美式英文和日文。

Tuyển dụng thực tập sinh và kỹ sư Nhật Bản

对不起,此内容只适用于越南文,美式英文和日文。

招聘要求

由于发展需求,Trang An投资和人力供应股份公司(TAM...