ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT, LẮP RÁP MÁY

Công việc Sản xuất, lắp ráp máy
Địa điểm làm việc Tân Bắc
Thu nhập  26.400 NT$/tháng
Dự kiến phỏng vấn 03/2023

Liên hệ tư vấn
0911 336 986

ĐƠN HÀNG MAY

Công việc May mặc
Địa điểm làm việc Nghi Lan
Thu nhập  26.400 NT$/tháng
Dự kiến phỏng vấn 03/2023

Liên hệ tư vấn
0911 336 986

ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP

Công việc Làm nông nghiệp
Địa điểm làm việc Bình Đông
Thu nhập  26.400 NT$/tháng
Dự kiến phỏng vấn 02/2023

Liên hệ tư vấn
0911 336 986

ĐƠN HÀNG SX SẢN PHẨM GIÀY DA

Công việc Giày dép da
Địa điểm làm việc Nghi Lan, TP Đài Bắc
Thu nhập  26.400 NT$/tháng
Dự kiến phỏng vấn 02/2023

Liên hệ tư vấn
0911 336 986

ĐƠN HÀNG KIỂM TRA CƠ KHÍ

Công việc Kiểm tra cơ khí
Địa điểm làm việc Aichi
Thu nhập  176,000 yên/tháng
Dự kiến phỏng vấn T3/ 2023

Liên hệ tư vấn
0911 336 986

ĐƠN HÀNG MAY

Công việc Thao tác máy may
Địa điểm làm việc Nghi Lan
Thu nhập  26.400 NT$/tháng
Dự kiến phỏng vấn 01/2023

Liên hệ tư vấn
0911 336 986