ĐƠN HÀNG HÀN, SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG MÁY

Công việc Hàn, bảo dưỡng máy
Địa điểm làm việc Chương Hóa
Lương cơ bản 25.250 Đài tệ/ tháng
Dự kiến phỏng vấn 05/2022

Liên hệ tư vấn
0911 336 986

ĐƠN HÀNG SƠN KIM LOẠI

Công việc Sơn kim loại
Địa điểm làm việc Tochigi
Tiền lương cơ bản 33,000,000 VNĐ/tháng
Dự kiến phỏng vấn T5/ 2022

Liên hệ tư vấn
0911 336 986

ĐƠN HÀNG HÀN BÁN TỰ ĐỘNG

Công việc Hàn bán tự động
Địa điểm làm việc Chiba
Tiền lương cơ bản 33,000,000 VNĐ/tháng
Dự kiến phỏng vấn T5/ 2022

Liên hệ tư vấn
0911 336 986

ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG ĐÀI BẮC

Công việc Xây dựng
Địa điểm làm việc Khu Đại An, Đài Bắc
Lương cơ bản 25.250 Đài tệ/ tháng
Dự kiến phỏng vấn 05/2022

Liên hệ tư vấn
0911 336 986

ĐƠN HÀNG THAO TÁC MÁY

Công việc Thao tác máy
Địa điểm làm việc TP Tân Bắc
Lương cơ bản 25.250 Đài tệ/ tháng
Dự kiến phỏng vấn 04/2022

Liên hệ tư vấn
0911 336 986

PROCESSING IRON STRUCTURE

Work Processing iron structure
Workplace Saitama
Basic money ~1.500USD/ month
Estimated exam date T3/ 2022

Liên hệ tư vấn
0911 336 986