TUYỂN ĐẦU BẾP, PHỤ BẾP- HUNGARY

Công việc Đầu bếp, phụ bếp
Địa điểm làm việc Budapest, Hungary
Thu nhập  1500 EUR
Dự kiến phỏng vấn T10/ 2022

Liên hệ tư vấn
0911 336 986

ĐƠN HÀNG KIỂM TRA CƠ KHÍ

Công việc Kiểm tra cơ khí
Địa điểm làm việc Nagano
Thu nhập  165,000 yên/tháng
Dự kiến phỏng vấn T9/ 2022

Liên hệ tư vấn
0911 336 986

TOKUTEI NÔNG NGHIỆP TRỒNG TRỌT

Công việc Tokutei nông nghiệp
Địa điểm làm việc Ibaraki
Thu nhập  1000 yên/giờ
Dự kiến phỏng vấn T9/ 2022

Liên hệ tư vấn
0911 336 986

ĐƠN HÀNG LÀM TRONG SIÊU THỊ -HUNGARY

Công việc Hàn, xếp, dỡ
Địa điểm làm việc Hungary
Thu nhập  25 – 30 triệu
Dự kiến phỏng vấn T10/ 2022

Liên hệ tư vấn
0911 336 986

ĐƠN HÀNG LẮP RÁP CỬA CUỐN

Công việc Lắp ráp cửa cuốn
Địa điểm làm việc Đài Đông
Thu nhập  25.250 Đài Tệ
Dự kiến phỏng vấn T9/2022

Liên hệ tư vấn
0911 336 986

ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG CT VĨNH THANH

Công việc Xây dựng
Địa điểm làm việc Đào Viên
Thu nhập  25.250 Đài Tệ
Dự kiến phỏng vấn T9/2022

Liên hệ tư vấn
0911 336 986