ĐƠN HÀNG LÀM VIỆC TẠI BA LAN

Công việc Thợ hàn
Địa điểm làm việc Ba Lan
Thu nhập sau  thuế 23 – 35 tr
Dự kiến phỏng vấn T5/ 2021

Liên hệ tư vấn
0911 336 986

Đơn hàng thực phẩm đông lạnh

Công việc Thao tác máy, đóng gói…
Địa điểm làm việc Cao Hùng
Lương cơ bản 24.000 Đài tệ/ tháng
Dự kiến phỏng vấn 05/2021

Liên hệ tư vấn
0911 336 986

ĐƠN HÀNG VẬN HÀNH MÁY

Công việc Vận hành máy tiện, ép.
Địa điểm làm việc TP Đào viên
Lương cơ bản 24.000 Đài tệ/ tháng
Dự kiến phỏng vấn 05/2021

Liên hệ tư vấn
0911 336 986

ĐƠN HÀNG NHỰA

Công việc Thao tác máy, đóng gói…
Địa điểm làm việc TP Tân Bắc
Lương cơ bản 24.000 Đài tệ/ tháng
Dự kiến phỏng vấn 04/2021

Liên hệ tư vấn
0911 336 986

ĐƠN HÀNG LÀM VIỆC TẠI BA LAN

Công việc Thợ phụ, thợ mộc…
Địa điểm làm việc Ba lan
Lương theo giờ  15 – 20 PLN/ giờ
Dự kiến phỏng vấn 15/03/2021

Liên hệ tư vấn
0911 336 986

ĐƠN HÀNG LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

Công việc Kiểm tra sản phẩm…
Địa điểm làm việc Cao Hùng
Lương cơ bản 24,000 Đài tệ/tháng
Dự kiến phỏng vấn T3 / 2021

Liên hệ tư vấn
0911 336 986