ĐƠN HÀNG KIỂM TRA CƠ KHÍ, ĐÚC NHỰA

Công việc Kiểm tra cơ khi, đúc nhựa
Địa điểm làm việc Nagano
Tiền lương cơ bản 32,000,000 VNĐ/tháng
Dự kiến phỏng vấn T11/ 2021

Liên hệ tư vấn
0911 336 986

ĐƠN HÀNG HỢP TÁC ĐÓNG TÀU QUỐC TẾ

Công việc Phun cát, phun sơn
Địa điểm làm việc Cao Hùng
Lương cơ bản 40.000 Đài tệ/ tháng
Dự kiến phỏng vấn 11/2021

Liên hệ tư vấn
0911 336 986

Đơn hàng thao tác máy CNC

Công việc Thao tác máy CNC…
Địa điểm làm việc Cao Hùng
Lương cơ bản 24.000 Đài tệ/ tháng
Dự kiến phỏng vấn 11/2021

Liên hệ tư vấn
0911 336 986

ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI VÀ SƠN KIM LOẠI

Công việc Đóng gói và sơn kim loại
Địa điểm làm việc Chiba
Thu nhập  33.000.000 VNĐ
Dự kiến phỏng vấn T7/ 2021

Liên hệ tư vấn
0911 336 986

ĐƠN HÀNG NỮ NHẬT BẢN

Công việc Kiểm tra cơ khí và nhựa
Địa điểm làm việc Nagano
Thu nhập  30.000.000 VNĐ
Dự kiến phỏng vấn T7/ 2021

Liên hệ tư vấn
0911 336 986

ĐƠN HÀNG THAO TÁC MÁY

Công việc Thao tác máy
Địa điểm làm việc TP Tân Bắc
Lương cơ bản 24.000 Đài tệ/ tháng
Dự kiến phỏng vấn 07/2021

Liên hệ tư vấn
0911 336 986