ĐƠN NỮ MAY NGHI LAN

Công việc May mặc
Địa điểm làm việc Nghi Lan
Thu nhập  26.400 NT$/tháng
Dự kiến phỏng vấn 10/2023

Liên hệ tư vấn
0911 336 986

ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT, LẮP RÁP CƠ KHÍ

Công việc Sản xuất, lắp ráp máy
Địa điểm làm việc Tân Bắc
Thu nhập  26.400 NT$/tháng
Dự kiến phỏng vấn 10/2023

Liên hệ tư vấn
0911 336 986

Tuyển 15 lao động làm việc tại Hungary

Công việc Phụ bếp, Phục vụ nhà hàng
Địa điểm làm việc Hungary
Lương cơ bản 211.000 ft
Dự kiến phỏng vấn 10/2023

Liên hệ tư vấn
0911 336 986

Đơn Hàng Hàn Quốc Visa E7-3

Công việc Sản xuất, lắp ráp máy
Địa điểm làm việc Hàn Quốc
Thu nhập  2.688.000won/tháng
Dự kiến phỏng vấn 10/2023

Liên hệ tư vấn
0911 336 986

Tuyển 15 công nhân tái chế làm việc tại Hungary

Công việc Công nhân tái chế
Địa điểm làm việc Hungary
Lương cơ bản 255.000 ft
Dự kiến phỏng vấn 07/2023

Liên hệ tư vấn
0911 336 986

Tuyển 10 công nhân làm sạch lòng lợn làm việc tại Hungary

Công việc Phụ bếp, Phục vụ nhà hàng
Địa điểm làm việc Hungary
Lương cơ bản 260.000 ft
Dự kiến phỏng vấn 07/2023

Liên hệ tư vấn
0911 336 986