ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI VÀ SƠN KIM LOẠI

Công việc Đóng gói và sơn kim loại
Địa điểm làm việc Chiba
Thu nhập  33.000.000 VNĐ
Dự kiến phỏng vấn T7/ 2021

Liên hệ tư vấn
0911 336 986

ĐƠN HÀNG NỮ NHẬT BẢN

Công việc Kiểm tra cơ khí và nhựa
Địa điểm làm việc Nagano
Thu nhập  30.000.000 VNĐ
Dự kiến phỏng vấn T7/ 2021

Liên hệ tư vấn
0911 336 986

ĐƠN HÀNG THAO TÁC MÁY

Công việc Thao tác máy
Địa điểm làm việc TP Tân Bắc
Lương cơ bản 24.000 Đài tệ/ tháng
Dự kiến phỏng vấn 07/2021

Liên hệ tư vấn
0911 336 986

ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG TỔNG HỢP

Công việc Xây dựng tổng hợp
Địa điểm làm việc Chi Ba
Thu nhập  33.600.000 VNĐ
Dự kiến phỏng vấn T7/ 2021

Liên hệ tư vấn
0911 336 986

ĐƠN HÀNG LÀM VIỆC TẠI BA LAN

Công việc Thợ hàn
Địa điểm làm việc Ba Lan
Thu nhập sau  thuế 23 – 35 tr
Dự kiến phỏng vấn T5/ 2021

Liên hệ tư vấn
0911 336 986

Đơn hàng thực phẩm đông lạnh

Công việc Thao tác máy, đóng gói…
Địa điểm làm việc Cao Hùng
Lương cơ bản 24.000 Đài tệ/ tháng
Dự kiến phỏng vấn 05/2021

Liên hệ tư vấn
0911 336 986