Tầm nhìn – sứ mệnh

Công ty TAMICO Int luôn nỗ lực không ngững để nâng cao chất lượng, dịch vụ cung ứng và quản lý nhân lực.

Nhân viên là cốt lõi của Công ty, cũng là tài sản lớn nhất, chính sự trưởng thành và phát triển của mỗi nhân viên sẽ là nền tảng làm cho Công ty phát triển.

Công ty có sứ mệnh giáo dục nhân viên, giúp nhân viên tự mình nâng cao ý thức, trách nhiệm, trình độ và vai trò của mình để hoàn thành nhiệm vụ.

Mỗi đối tác khi hợp tác với Công ty sẽ cùng nhau thịnh vượng và phát triển bễn vững.

Mỗi nhân viên của Công ty luôn lắng nghe, cam kết học hỏi, cống hiến hết mình cho Công ty, xã hội với nhiệt huyết và sang tạo cao nhất.

Công ty TAMICO Int là địa chỉ tin cậy, uy tín cho mọi đối tác.

Công ty có quan hệ tốt với các cơ quan hành chính trung ương, địa phương và các ban ngành liên quan nên chúng tôi tự tin là cơ quan phái cử được xí nghiệp tiếp nhận, nghiệp đoàn quản lý và Bộ Lao động thương binh và xã hội tin tưởng.

Chúng tôi cam kết chỉ tuyển chọn những người có ý thức kỹ luật, có trình độ, kinh nghiệm và tinh thần cầu tiến cao từ các trường đào tạo, các đơn vị phái cử, cùng với sự hợp tác, cố vấn của người Nhật.

Danh sách cán bộ, nhân viên Công ty:

 1. Ông Lê Mai An – Chức vụ: Tổng Giám đốc – Đại diện pháp luật-
 2. Bà Lê Thị Tâm – Chức vụ: Phó Tổng giám đốc – chuẩn bị hợp đồng
 3. Bà Kiều Thị Hương- Nghiệp vụ: Tài chính, thực hiện chế độ chính sách cho người lao động
 4. Bà Đặng Thị Bích – Nghiệp vụ: Thanh lý hợp đồng
 5. Ông Nguyễn Minh Tài – Chức vụ: Trưởng phòng tuyển dụng; tuyển chọn lao động, hỗ trợ lao động về nước
 6. Lê Văn Tùng –  Nghiệp vụ Hỗ trợ lao động sau khi về nước – Chuẩn bị nguồn lao động
 7. Bà Nguyễn Thị Mỹ Bình – Chức vụ: Trưởng phòng Đài Loan – Nghiệp vụ tìm kiếm, phát triển thị trường
 8. Ông Vũ Xuân Thắng – Chức vụ: Quản lý lao động thị trường Đài Loan
 9. Bà Phạm Thúy Vân – Nghiệp vụ hỗ trợ lao động Đài Loan về nước
 10. Bà Lê Thị Minh Yến –  Nhân viện nghiệp vụ thị trường Đài Loan
 11. Bà Hoàng Thị Vân Anh – Thực hiện giáo dục định hướng thị trường Đài Loan
 12. Ông Hoàng Xuân Tuấn – Nghiệp vụ tại Đài Loan QLLĐ ở thị trường Đài Loan
 13. Ông Võ Văn Thịnh – QLLĐ ở thị trường Nhật Bản
 14. Ông Nguyễn Phước Thiện – Tìm kiếm, phát triển thị trường Nhật Bản
 15. Ông Phan Quang Thọ – Giáo dục định hướng, phát triển thị trường Nhật Bản
 16. Ông Đỗ Văn Thảo – Giáo dục định hướng thị trường Nhật Bản
 17. Ông Trần Minh Hoàng – Giáo dục định hướng, QLLĐ ở thị trường Nhật Bản
 18. Bà Phạm Thị Lý – QLLĐ ở nước ngoài
 19. Ông Nguyễn Bá Huy – Quản lý trung tâm đào tạo, quản lý lao động