ĐƠN HÀNG DỆT, NHUỘM

Công việc Dệt, nhuộm
Địa điểm làm việc Đào Viên
Thu nhập  25,000 đài tệ
Dự kiến phỏng vấn T8/ 2022

Liên hệ tư vấn
0911 336 986

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ĐƠN HÀNG DỆT, NHUỘM”

Your email address will not be published. Required fields are marked *