Cơ sở vật chất

Để có được nguồn nhân lực chất lượng Công ty có trung tâm đào tạo để đào tạo về kỹ năng, ngoại ngữ, hướng dẫn kỹ năng sống cho các bạn học viên để khi các bạn sang môi trường làm việc mới không còn bị bỡ ngỡ và hoàn thành tốt các công việc được giao.