CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC QUỐC TẾ TRÀNG AN (TAMICO Int)

XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TƯ VẤN DU HỌC

map1

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC QUỐC TẾ TRÀNG AN (TAMICO Int)

XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TƯ VẤN DU HỌC

Đơn hàng Nhật Bản

Quy trình xuất khẩu lao động

Mục 1: Các ứng viên đi khám sức khỏe ở bệnh viện được cấp phép khám cho lao động đi làm việc ở nước ngoài. Lên công ty lấy giấy...

Các ngành nghề và các vùng đưa lao động sang Nhật

Hiện nay, công ty TAMICO đang phái cử thực tập sinh kỹ năng và kỹ thuật viên sang Nhật Bản ở các vùng sau: - Kanto: Các tỉnh Chiba, Saitama,...

0911 336 986

ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH