ĐƠN HÀNG XỬ LÝ BỀ MẶT KIM LOẠI

Công việc Xử lý bề mặt kim loại
Địa điểm làm việc Vĩnh Chúng
Lương cơ bản 23.100 đài tệ/ tháng
Dự kiến phỏng vấn 10/2019

Liên hệ tư vấn
0911 336 986

TUYỂN KĨ SƯ SỬA CHỮA LẮP ĐẶT MÁY SX GIẤY

Công việc Lắp đặt, bảo dưỡng
Địa điểm làm việc Shizuoka
Lương cơ bản 178,500yen/tháng
Dự kiến phỏng vấn 18/10/2019

Liên hệ tư vấn
0911 336 986

TUYỂN ĐƠN HÀNG GIA CÔNG CỐT THÉP

Công việc  Gia công cốt thép
Địa điểm làm việc Cát An – Hoa Liên
Lương cơ bản 23.100 Đài tệ / tháng
Dự kiến phỏng vấn 10/2019

Liên hệ tư vấn
0911 336 986

TUYỂN NAM ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT

Công việc  SX sản phẩm tre -gỗ
Địa điểm làm việc Hoành Ích
Lương cơ bản 23.100 Đài tệ / tháng
Dự kiến phỏng vấn 10/2019

Liên hệ tư vấn
0911 336 986

ĐƠN HÀNG CƠ KHÍ ĐÀI LOAN

Công việc Cơ khí
Địa điểm làm việc Chương Hóa
Lương cơ bản 23.100 Đài tệ / tháng
Dự kiến phỏng vấn 08/2019

Liên hệ tư vấn
0911 336 986

Đơn hàng công xưởng Đài loan

Công việc Thao tác máy
Địa điểm làm việc Tân Bắc
Lương cơ bản 23.100 đài tệ/ tháng
Dự kiến phỏng vấn 08/2019

Liên hệ tư vấn
0911 336 986