CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC TRÀNG AN (TAMICO)

XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TƯ VẤN DU HỌC

map1

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC TRÀNG AN (TAMICO)

XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TƯ VẤN DU HỌC

Đơn hàng Nhật Bản

ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI VÀ SƠN KIM LOẠI

NỘI DUNG CÔNG VIỆC: – Đứng máy mài các sản phẩm , đóng gói vật liệu mài , sơn kim loại ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG – Số lượng tham gia...

ĐƠN HÀNG GIA CÔNG CƠ KHÍ

NỘI DUNG CÔNG VIỆC: – Uốn, tiện, phay các sản phẩm kim loại trong nhà máy ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG – Số lượng tham gia thi tuyển: 4 nam –...

ĐƠN HÀNG GIÀN GIÁO XÂY DỰNG

NỘI DUNG CÔNG VIỆC: - Tháo lắp giàn giáo xây dựng ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG - Số lượng tham gia thi tuyển: 8 nam  - Số lượng tuyển chính thức:...

ĐƠN HÀNG HÀN BÁN TỰ ĐỘNG

NỘI DUNG CÔNG VIỆC: – Đứng máy uốn , hàn các sản phẩm kim loại trong nhà xưởng ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG – Số lượng tham gia thi tuyển: 6 nam...

ĐƠN HÀNG HÀN BÁN TỰ ĐỘNG

NỘI DUNG CÔNG VIỆC: – Hàn bán tự động trong công xưởng ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG – Số lượng tham gia thi tuyển: 6 nam – Số lượng tuyển chính...

ĐƠN HÀNG KIỂM TRA CƠ KHÍ, ĐÚC NHỰA

NỘI DUNG CÔNG VIỆC: – Kiểm tra các sản phẩm linh kiện ô tô, kiểm tra các khung nhựa, sản phẩm nhựa ô tô ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG – Số...

ĐƠN HÀNG NỮ NHẬT BẢN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC: – Kiểm tra các sản phẩm linh kiện ô tô, kiểm tra các khung nhựa, sản phẩm nhựa ô tô ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG – Số...

ĐƠN HÀNG SƠN KIM LOẠI

NỘI DUNG CÔNG VIỆC: – Sơn các sản phẩm kim loại trong công xưởng ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG – Số lượng tham gia thi tuyển: 2 nam – Số lượng...

ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG TỔNG HỢP 2021

NỘI DUNG CÔNG VIỆC: – Xây, trát , tháo lắp giàn giáo ...................... ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG – Số lượng tham gia thi tuyển: 6 nam – Số lượng tuyển...

ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG TỔNG HỢP

NỘI DUNG CÔNG VIỆC: – Xây , trát , tháo lắp giàn giáo ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG – Số lượng tham gia thi tuyển: 6 nam  – Số lượng tuyển...

ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG TỔNG HỢP

NỘI DUNG CÔNG VIỆC: – Xây trát, lắp ráp và tháo dỡ giàn giáo tại các công trình xây dựng ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG – Số lượng tham gia thi...

ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG

NỘI DUNG CÔNG VIỆC: Tháo lắp cốp pha bê tông cốt thép xây dựng ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG - Số lượng tham gia thi tuyển: 2 nam  - Số lượng...

0911 336 986

ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH