CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC QUỐC TẾ TRÀNG AN (TAMICO Int)

XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TƯ VẤN DU HỌC

map1

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC QUỐC TẾ TRÀNG AN (TAMICO Int)

XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TƯ VẤN DU HỌC

Đơn hàng Nhật Bản

“GẤP GẤP” ĐƠN HÀNG HÀN BÁN TỰ ĐỘNG

NỘI DUNG CÔNG VIỆC: – Hàn các sản phẩm trong nhà xưởng ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG – Số lượng  tuyển:  02 nam – Độ tuổi: dưới 30 tuổi – Học vấn: Tốt...

ĐƠN HÀNG GIA CÔNG CƠ KHÍ

NỘI DUNG CÔNG VIỆC: – Uốn, tiện, phay các sản phẩm kim loại trong nhà máy ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG – Số lượng tham gia thi tuyển: 4 nam –...

ĐƠN HÀNG GIÀN GIÁO XÂY DỰNG

NỘI DUNG CÔNG VIỆC: - Tháo lắp giàn giáo xây dựng ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG - Số lượng tham gia thi tuyển: 8 nam  - Số lượng tuyển chính thức:...

ĐƠN HÀNG HÀN BÁN TỰ ĐỘNG

NỘI DUNG CÔNG VIỆC: – Đứng máy uốn , hàn các sản phẩm kim loại trong nhà xưởng ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG – Số lượng tham gia thi tuyển: 6 nam...

ĐƠN HÀNG HÀN BÁN TỰ ĐỘNG

NỘI DUNG CÔNG VIỆC: – Hàn bán tự động trong công xưởng ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG – Số lượng tham gia thi tuyển: 6 nam – Số lượng tuyển chính...

ĐƠN HÀNG KIỂM TRA CƠ KHÍ, ĐÚC NHỰA

NỘI DUNG CÔNG VIỆC: – Kiểm tra các sản phẩm linh kiện ô tô, kiểm tra các khung nhựa, sản phẩm nhựa ô tô ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG – Số...

ĐƠN HÀNG KIỂM TRA CƠ KHÍ

NỘI DUNG CÔNG VIỆC: – Kiểm tra các sản phẩm ô tô, sau khi được làm sạch ba via ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG – Số lượng  tuyển:  07 nữ  –...

ĐƠN HÀNG KIỂM TRA CƠ KHÍ

NỘI DUNG CÔNG VIỆC: – Kiểm tra, sản xuất các linh kiện ô tô ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG – Số lượng tham gia thi tuyển:  06 - 08 nam –...

ĐƠN HÀNG NỮ NHẬT BẢN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC: – Kiểm tra các sản phẩm linh kiện ô tô, kiểm tra các khung nhựa, sản phẩm nhựa ô tô ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG – Số...

ĐƠN HÀNG SƠN KIM LOẠI

NỘI DUNG CÔNG VIỆC: – Sơn các sản phẩm kim loại trong công xưởng ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG – Số lượng tham gia thi tuyển: 2 nam – Số lượng...

ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG TỔNG HỢP

NỘI DUNG CÔNG VIỆC: – Xây , trát , tháo lắp giàn giáo ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG – Số lượng tham gia thi tuyển: 6 nam  – Số lượng tuyển...

ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG TỔNG HỢP

NỘI DUNG CÔNG VIỆC: – Xây, trát vữa , tháo lắp giàn giáo ...................... ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG – Số lượng tham gia thi tuyển: 6 nam – Số lượng...

0911 336 986

ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH