CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC TRÀNG AN (TAMICO)

XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TƯ VẤN DU HỌC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC TRÀNG AN (TAMICO)

XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TƯ VẤN DU HỌC

Chưa phân loại

HOT !!! TUYỂN 3 NAM/ NỮ KĨ SƯ

NỘI DUNG CÔNG VIỆC: Bán các thiết bị điện từ năng lượng mặt trời ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG - Số lượng tham gia thi tuyển: 5 nam , nữ - Số...

TUYỂN ĐƠN HUNGARY- NHÂN VIÊN NHÀ HÀNG

NỘI DUNG CÔNG VIỆC: Tuyển nhân viên dọn dẹp, thợ điện nước, nhân viên pha chế và quản lý bộ phận. Nhân viên nhà hàng   ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG  Số...

0911 336 986

ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH