Các ngành nghề và các vùng đưa lao động sang Nhật

Hiện nay, công ty TAMICO đang phái cử thực tập sinh kỹ năng và kỹ thuật viên sang Nhật Bản ở các vùng sau:

– Kanto: Các tỉnh Chiba, Saitama, Tokyo, Kanagawa…
– Kansai: Osaka, Kyoto, Kobe…
– Chubu: Aichi, Gifu…
– Kyushu: Fukuoka, Oita…
Các ngành nghề chủ yếu công ty đưa sang Nhật bao gồm:
– Thực tập sinh: Nông nghiệp, cơ khí, sơn, xây dựng, hoàn  thiện nội thất, thực phẩm…
– Kỹ thuật viên: Cơ khí, điện, điện tử….
Công ty vẫn đang tiếp tục hợp tác với các tổ chức tiếp nhận để đưa thực tập sinh và kỹ thuật viên sang các vùng khác của Nhật Bản.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *